נניח שאנו רוצים לגרום למונופול לייצר את הכמות שהייתה מתקבלת בשוק תחרותי.

בעזרת דוגמא 3, שמתייחסת לנתוני דוגמא 1, נחשב מהי הסובסידיה הנדרשת ליחידה כדי שהמונופול ייצר כמות של 40 יחידות, שהיא הכמות שהייתה מתקבלת בשוק תחרותי.

דוגמא 3

נתוני הדוגמא
פונקציית העלות של המונופול `TC = Q^(2) +100 -SQ` `S `– סכום הסובסידיה ליח׳` `
פונקציית הביקוש בשוק `P = 120 – Q`

נחשב את הסובסידיה הדרושה למונופול כדי לייצר 40 יחידות, שהיא הכמות המתקבלת בשוק תחרותי.

הפתרון

נחשב את הנתונים הבאים:

הנתונים

התוצאה

הסברים ופרשנות

`MC` (כאשר `Q` = 40)

 `[80-S]` ₪

` MC= 2Q – S `

`MR` (כאשר `Q` = 40)

40 ₪

`MR = 120 – 2Q`

`S` (גובה הסובסידיה)

40 ₪

צריך להתקיים השוויון

` 40 = [80 -S ]: MR = MC`

המחיר בשוק

80 ₪

`P =120 -Q`

רווח המונופול

3100 ₪

 ` Pi =[40 *80] – [(40^(2)) +100 – ( 40* 40 )`

מסקנה

אילולא הסובסידיה, רווחי המונופול היו מסתכמים ב- ₪1,700 (דוגמא 1 סעיף 1). בעקבות הסובסידיה רווחיו יגדלו.