להלן רשימת אתרי אינטרנט בהם ניתן למצוא מידע נוסף על הנושאים שהוצגו בפרק.

בורסות אמריקאיות

 • הבורסה של ניו-יורק:                           www.nyse.com
 • בורסת הנאסד”ק:                                 www.nasdaq.com
 • בורסת AMEXי:                                    www.amex.com
 • מסחר מעבר לדלפק:                             www.otcbb.com

מדדי מניות בארה”ב

 • מדדי דאו ג'ונס:                                     www.djindexes.com
 • מדדי S&Pי:                                           www.spglobal.com
 • מדדי Ruessellי:                                    www.russell.com
 • מדדי Wilshireי:                                    www.wilshire.com

תעודות פיקדון אמריקאיות

 • אתר המופעל ע”י Bank Of New Yorkי: www.adrbny.com

הפיקוח על המסחר במניות

 • אתר הרשות לניירות ערך האמריקאית: www.sec.gov

הנפקת מניות ראשונית

 • אתר המספק מידע עדכני אודות הנפקות ראשוניות: www.ipocentral.com