מרבית הברוקרים בארה”ב מציעים שלושה סוגי חשבונות למסחר בני”ע:

 • חשבון מזומן
 • חשבון הלוואה
 • חשבון אופציות 
 1. חשבון מזומן – Cash Account
  היקף הקניות בחשבון מזומן מוגבל לסכום הכספי שהופקד בו. במסגרת החשבון ניתן לסחור בכל סוגי ניירות הערך למעט אופציות.
  בחשבון מזומן לא ניתן לבצע מכירה בחסר.
  חשבון  מזומן ניתן לפתוח בדרך כלל ללא קשיים מיוחדים אצל כל ברוקר מורשה.
 2. חשבון הלוואה – Margin Account
  היקף הקניות בחשבון הלוואה מוגבל, בהתאם לתיקרת האשראי עליה סוכם. במסגרת החשבון ניתן לסחור בכל סוגי ניירות הערך למעט אופציות.
  בחשבון הלוואה ניתן לבצע מכירת ני”ע בחסר.
  רכישת ני”ע באמצעות הלוואה מהברוקר, מאפשרת להגדיל את נפח הפעילות ובכך להחשף לרמת סיכוי / סיכון גבוהה יותר. במקרה של ירידה בערכם של ניירות הערך, הברוקר רשאי לדרוש הפקדת מזומנים נוספים כבטחונות.
  מסגרת האשראי שהברוקר מעמיד נגזרת ממצבו הפיננסי של הלקוח. כדי לפתוח חשבון הלוואה נדרש המשקיע לספק נתונים על מצבו הפיננסי, הכנסתו השוטפת וכדומה.
 3. חשבון אופציות – Option Account
  כדי לסחור באופציות או בניירות ערך נגזרים אחרים, יש לפתוח חשבון אופציות. על מנת לפתוח חשבון אופציות נדרש המשקיע לחתום על הצהרה בה הוא מאשר כי ידועה לו רמת הסיכון הגבוהה הכרוכה בהשקעה באופציות.
  העמלות הכרוכות בקנייה ומכירה של ניירות ערך משפיעות ישירות על ביצועי המשקיעים. בכל אפיק השקעה קיים מבנה מקובל של עמלות. במניות, העמלות תלויות בדרך כלל במחיר המניה ובכמות המניות. באיגרות חוב קיימים ברוב המקרים שני סוגי עמלות – עמלת תיווך של הברוקר ועמלה נוספת המכונה – Markup.

עמלות

העמלות הכרוכות בקנייה ומכירה של ניירות ערך משפיעות ישירות על ביצועי המשקיעים. בכל אפיק השקעה קיים מבנה מקובל של עמלות. במניות, העמלות תלויות בדרך כלל במחיר המניה ובכמות המניות. באיגרות חוב קיימים ברוב המקרים שני סוגי עמלות – עמלת תיווך של הברוקר ועמלה נוספת המכונה – Markup.

מניות

רכישת מניות כרוכה בעמלת קנייה. העמלה תלויה הן במחיר המניה והן בכמות המניות. העמלה לכל דולר השקעה קטנה ככל שסכום ההשקעה גדל. ברוקרים מוזלים וברוקרים מקוונים גובים לעיתים עמלות קבועות שאינן תלויות במחיר המניה או בכמות המניות הנרכשות (עד לתיקרה כלשהי).

לעיתים עמלת הקנייה מחושבת על פי כמות המניות בלבד (למשל: 3 סנט למניה, עד תיקרה של 10,000 מניות). במקרה זה עלות העמלה כאחוז מהעיסקה תלויה במחיר המניות. ככל שמחיר המניות גבוה יותר, עמלת הקנייה (כאחוז מסך העיסקה) תהיה נמוכה יותר.

אג”ח

רכישת איגרות חוב כרוכה בדרך כלל בתשלום שתי עמלות שונות:

 1. עמלת תיווך לברוקר – Commission. עמלה זו משולמת לברוקר כאשר הוא נדרש לפנות לדילרים בשוק כדי למצוא את איגרת החוב. אם איגרת החוב כבר נמצאת במלאי של הברוקר, לא תיגבה בגינה עמלת תיווך.
 2. Markup. עמלה זו כבר כלולה במחיר המוצע ע”י הברוקר. עמלות אלו משתנות מברוקר לברוקר, וההבדלים עשויים להיות משמעותיים.