דוגמא 1 – כאשר המחיר הבינ”ל עמד על 30 ש”ח והמונופול יכול היה להפלות , הוא העדיף למכור רק בשוק המקומי והרוויח 1,250 ש”ח.

דוגמא 2– כאשר המחיר הבינ”ל עמד על 70 ש”ח והמחיר המקומי על 85 ש”ח, המונופול היה יכול להפלות, המונופול מכר בשני השווקים במחירים שונים, והרווח גדל ל-1,450 ש”ח.

דוגמא 3– כאשר המחיר הבינ”ל עמד על 70 ש”ח אך המונופול לא היה יכול להפלות , רווח המונופול ירד ל- 1,225 ש”ח.

(המונופול הפסיד את תוספת המחיר בסך 15 ש”ח שיכל לקבל בשוק המקומי אלמלא האיסור על הפליית מחירים).