כשהמונופול לא יכול להפלות, המחיר המקומי זהה למחיר הבינ”ל.

דוגמא 3
דוגמא 3 מתייחסת לנתוני דוגמא 2.

2 הערות מקדימות

  1. כאשר רק המחיר הבינ”ל בתוקף, פונקציית הרווח הופכת להיות פונקציה של משתנה אחד כפי שנראה מיד.
  2. פונקציית הביקוש המקומי היא: `P_D= 100-Q_D`  . היות ו- `P_D = P_I = 70` ש”ח, אזי: `Q_D = 30` יח'  `(100-P_D)` .
 הפתרון
פונקציית הרווח: `Pi = Q_D*P_I +Q_I*P_I -(Q_D+Q_I)^2 = 30*70+Q_I*70-(30+Q_I)^2`                                
נפשט ונקבל:     `Pi= 1200+10Q_I -(Q_I)^2`                                              

נקודת הקיצון מתקבלת כאשר   `Pi' = 0=>10 -q_i =0`

התוצאה: `Q_I = 5` יח'. כאמור,` Q_D = 30 ` יח', וסה”כ המונופול ייצר 35 יח'.

רווח המונופול: 1,225 ש”ח  `(1200+50-25=)`