יכולת המונופול לייבא מחד ולייצא מאידך גורמים לשינויים בתוואי של עקומות` MC ` ו- `MR`

עקומת `MC ` לא יכולה לעלות על `P_I` (תרשים 27).

הסבר: מעל` P_I` למונופול עדיף לייבא ולמכור בשוק המקומי מאשר לייצר בעצמו.

עקומת MR לא יכולה לרדת מ- `P_I` (תרשים 28).

הסבר: כשהמחיר בשוק המקומי יורד מתחת ל- `P_I` , למונופול עדיף לייצא ולמכור בשוק הבינ”ל.

תרשים 27: תוואי עקומת MC                 תרשים 28: תוואי עקומת MR

   

תוואי עקומת MC  (תרשים 27)

העקומה מכילה 2 קטעים.
קטע I-   `MC` עולה עד לכמות שבה `MC = P_I`  (בנתוני הדוגמא הכמות היא:30 יח' `((MC),(2Q =60))` .
קטע II`MC = P_I` . המונופול יכול לרכוש כל יחידה במחיר `P_I` .לנקודת החיבור בין 2 הקטעים  נקרא הברך של `MC` .

תוואי עקומת MR (תרשים 28)


העקומה מכילה 2 קטעים.
קטע I`MR` יורדת עד לכמות שבה `MR = P_I` (בנתוני הדוגמא הכמות היא: 20 יח' `((MR ),(100-2Q))= ((P_I),(60))`  .
קטע  II– `MR = P_I` המונופול יכול למכור כל יחידה ב-`P_I` .
לנקודת החיבור בין 2 הקטעים נקרא הברך של `MR.`