איגרות חוב מוניציפליות מונפקות ע”י:

 • מדינות בארה”ב (States)
 • מחוזות (Counties()
 • ערים
 • רשויות מקומיות

אג”ח מוניציפליות נהוג לכנות בשם: Munis.

איגרות החוב המוניציפליות מונפקות בדרך כלל כדי לגייס כסף למימון פרוייקטים ציבוריים כגון סלילת כבישי אגרה, בניית גשרים, הקמת איצטדיוני ספורט וכדומה.

 

שני סוגי אג”ח מוניציפליות

קיימים שני סוגי איגרות חוב מוניציפליות מבחינת איכות הבטחונות:

 1. General Obligation Bonds
  אלו הן איגרות חוב שמובטחות על ידי כל תזרימי המזומנים של המנפיק. במקרה של עיר או רשות מקומית תזרימים אלו ינבעו בעיקר מגביית מיסים, ארנונה, מס רכוש וכדומה.
 2. Revenue Bonds
  אלו הן איגרות חוב שמובטחות על ידי תזרים ההכנסות מפרוייקט ספציפי כלשהו שמומן ע”י האג”ח, למשל באג”ח המיועד לבניית כביש אגרה, תשלומי הריבית והקרן מובטחים ע”י ההכנסות הצפויות מהכביש.
  אג”ח מוניציפליות מונפקות בדרך כלל בערך נקוב של 5,000 דולר, בשיטת הרישום הוירטואלי – Book-Entry.
  רוב איגרות החוב המוניציפליות מקבלות דירוג גבוה מאוד ונחשבות לבטוחות ביותר למשקיעים.

 

מאפייני ההשקעה באג”ח מוניציפליות

 1. תשואה גבוהה יותר מאג”ח ממשלתיות
  אג”ח מוניציפליות מניבות בדרך כלל תשואה גבוהה יותר מאג”ח ממשלתיות.
 2. פטור ממס
  הכנסות הריבית מאג”ח מוניציפליות פטורות ממס פדרלי בארה”ב, ועבור משקיעים שגרים במדינה (State) בה הונפק האגייח חל גם פטור ממס מדינה ומס מקומי.
 3. ביטוח האג”ח
  במקרים רבים האג”ח המוניציפליות מבוטחות ע”י חברות לביטוח אג”ח ולכן המשקיע מקבל עוד שכבת הגנה. נושא זה מוסבר בפירוט בהמשך.
  מגוון רחב
  קיים מגוון רחב של אג”ח מוניציפליות. הדירוג של מרביתן נע בין AA -AAA.

 

ביטוח אג”ח Bond Insurance

בארהייב קיימות חברות ביטוח המתמחות בביטוח איגרות חוב מוניציפליות. במקרה של חדלות פרעון, תקבל על עצמה חברת הביטוח את התחייבות המנפיק. ביטוח האג”ח נרכש ע”י המנפיק במועד ההנפקה והמשקיעים לא מעורבים בתהליך. ביטוח אג”ח קיים רק בשוק המוניציפלי בשל רמת הסיכון הנמוכה. אג”ח ממשלתיות אינן מבוטחות מכיוון שלא קיימת חברת ביטוח שהתחייבויותיה שוות יותר מהתחייבות ממשלת ארה”ב.

תעשיית ביטוח האג”ח החלה לפעול בשנת 1971, וכיום כ- 50% מהאג”ח המוניציפליות מבוטחות. כאשר חברת ביטוח מבטחת סדרת אג”ח, הסדרה מקבלת דירוג לפי החוסן הפיננסי של המבטח, כלומר אם חברת ביטוח בעלת דירוג אשראי AAA מבטחת סדרת אג”ח כלשהי, הסדרה תקבל דירוג AAA.

חברות הביטוח הגדולות לאג”ח (כולן בעלות דירוג אשראי AAA) הן:

 • American Municipal Bond Assurance Corporation – AMBAC
 • Financial Guaranty Insurance Corporation – FGIC
 • Municipal Bond Insurance Corporation – MBIA
 • Financial Security Assurance – FSA 

דוגמאות של איגרות  חוב מוניציפליות

אג”ח מסוג – Revenue Bonds
בספטמבר 2001 הנפיקה העיר שיקגו סדרת אג”ח תחת הכותרת הבאה:
“City of Chicago – Chicago Midway Airport – Revenue Bonds – Series 2001A”

 • סך ההנפקה: 222,465,000 דולר.
 • הערך הנקוב של כל איגרת: 5,000 דולר.
 • הריבית הנקובה: 5.5%.
 • מועד הפדיון לאחר 30 שנה.

האג”ח נועדו לבניית אגפים חדשים בשדה התעופה מידווי בשיקגו. תשלומי הריבית והקרן מובטחים ע”י הכנסות שדה התעופה. מכיוון שסדרת אג”ח זו הונפקה עם ביטוח אג”ח של חברת FSA, המשקיעים נהנים מכפל בטחונות. דירוג הסידרה: AAA.

אג”ח מסוג – General Obligation Bonds  
בפברואר 2002 הנפיק מחוז מונטריי שבקליפורניה סידרת אג”ח תחת הכותרת הבאה:
“Carmel Unified School District – Monterey County – California – General Obligation Bonds – Series 2002”       

 • סך ההנפקה: 9,663,455 דולר.
 • הערך הנקוב של כל איגרת: 5,000 דולר.
 • הריבית הנקובה: 611.
 • מועד הפדיון לאחר 30 שנה.

הכסף שגוייס בהנפקה נועד לפיתוח ושיפוץ בתי ספר ציבוריים במחוז מונטריי במדינת קליפורניה. הריבית והקרן מובטחות ע”י הכנסות המחוז. סדרת אג”ח זו הונפקה עם ביטוח אג”ח של חברת FGIC, ודורגה AAA.


עמוד השער של תשקיף הנפקת אג”ח מוניציפליות