ממשלת ארה”ב היא המנפיק הגדול בעולם של איגרות חוב. איגרות החוב הממשלתיות נחשבות באופן אוטומטי לבעלות דירוג AAA, ואף למעלה מכך. על איגרות החוב הממשלתיות נאמר שהן:

“Backed by the full faith & credit of the U.S. government”

עם זאת, הן אינן פטורות משאר הסיכונים המתלווים לאיגרות חוב: סיכון ריבית, סיכון אינפלציה וסיכון השקעה חוזרת.

איגרות החוב מונפקות ע”י משרד האוצר ונקראות Treasury Securities ובקיצור: Treasuries.

כל איגרות החוב הממשלתיות מונפקות במתכונת של Book-Entry. במתכונת זו לא מודפסים שטרות פיזיים המייצגים את האיגרות. במקום זאת הן רשומות בצורה אלקטרונית במערכות מחשב של בנקים וברוקרים.

איגרות חוב ממשלתיות מונפקות בשיטת המכרז (הסבר מפורט בהמשך).

מיון איגרות החוב הממשלתיות

את איגרות החוב הממשלתיות נהוג למיין ל-3 קבוצות בהתאם לאורך חיי האיגרת:

שם הקבוצה אורך חיי האיגרת
1 Treasury Bills עד שנה אחת
2 Treasury Notes בין שנה ל-10 שנים
3 Treasury Bonds מעל 10 שני0
 1. Treasury Bills
  כינוי: T-Bills
  Treasury Bills  הן איגרות חוב ממשלתיות המונפקות לתקופה של עד שנה אחת.
  Treasury Bills אינן מניבות ריבית. הן נמכרות לציבור במחיר הנמוך מערכן הנקוב והמשקיעים מרוויחים את ההפרש בין מחיר הקנייה לערך הנקוב המוחזר במועד הפדיון.
  Treasury Bills מונפקות לתקופות של 13 שבועות, 26 שבועות ו-52 שבועות.
  ערכן הנקוב הוא בדרך כלל 1,000 דולר.
  Treasury Bills הן השקעה לטווח קצר, ומהוות תחליף בטוח ויעיל לפקדונות בנק קצרי מועד.
 2. Treasury Notes
  כינוי: T-Notes
  Treasury Notes הן איגרות חוב ממשלתיות המונפקות לתקופות שבין שנה ל-10 שנים. נהוג להנפיקן לתקופות של שנתיים, 5 שנים או 10 שנים. הריבית על Treasury Notes משולמת פעמיים בשנה.
 3. Treasury Bonds
  כינוי: T-Bonds
  Treasury Bonds הן אג”ח ממשלתיות המונפקות לתקופות של יותר מ-10 שנים. החל משנת 2001 הפסיק האוצר האמריקאי להנפיק אג”ח מסוג זה. בשוק המשני קיימות Treasury Bonds שהונפקו בעבר (מרביתן הונפקו לתקופה של 30 שנה).

סוגים מיוחדים של איגרות חוב ממשלתיות
קיימים שני סוגים מיוחדים של איגרות חוב ממשלתיות:

 1. אג”ח צמודות למדד
 2. אג”ח אפס
 1. אג”ח ממשלתיות  צמודות  למדד
  Treasury Inflation Protected Securities
  כינוי: TIPS
  החל משנת 1997 מנפיק האוצר האמריקאי אג”ח צמודות למדד. אג”ח אלו נועדו להגן בפני שחיקת ערך הכסף כתוצאה מאינפלציה במהלך תקופת ההשקעה. כיום מונפקים רק T-Notes צמודי מדד, אולם בשוק המשני קיימים גם T-Bonds צמודי מדד שהונפקו בעבר.
  ההצמדה למדד המחירים מתייחסת הן לקרן והן לריבית כפי שמתואר בדוגמא הבאה:
  משקיע רוכש T-Note צמוד מדד שמונפק לתקופה של 10 שנים עם ריבית נקובה של 5%. הערך הנקוב הוא 1,000 דולר. במהלך ששת החודשים הראשונים שלאחר הרכישה מדד המחירים האמריקאי עולה ב-3%. בהתאם לכך, מעודכן הערך הנקוב של האג”ח מ-1,000 דולר ל-1,030 דולר. תשלום הריבית הראשון יחושב לפי ריבית שנתית נקובה של 5% על ערך מעודכן של 1,030 דולר. תהליך זה נמשך עד לפדיון האג”ח. במועד הפדיון מוחזר הערך הנקוב בתוספת האינפלציה.
  מכיוון שאג”ח צמודות מדד מנוטרלות מסיכון אינפלציה, התשואה עליהן נמוכה מהמקבילה הלא צמודה שלהן.
 2. אג”ח אפס ממשלתיות
  Treasury STRIPS 
  STRIPS הן אג”ח אפס המתקבלות מפירוק של איגרות חוב ממשלתיות רגילות.
  במקום איגרת חוב רגילה יוצרים אוסף של איגרות חוב חדשות. האיגרות החדשות מותאמות לתקבולים הצפויים מהאיגרת המקורית כדלהלן:
 • בגין כל תשלום ריבית באיגרת המקורית מנפיקים איגרת אפס חדשה.
 • בגין החזר הקרן מנפיקים איגרת אפס נוספת.

ה-STRIPS אינן נושאות ריבית והן נמכרות בהנחה לעומת מחיר הפדיון שלהן. הרווח של מחזיק האג”ח נובע מההפרש בין מחיר הקנייה להחזר במועד הפדיון. תהליך פירוק אג”ח רגילה ל-STRIPS נקרא Coupon Stripping, והוא מתבצע באופן מסודר ע”י מוסדות פיננסיים באישור האוצר האמריקאי.
להלן דוגמא של פירוק איגרת חוב ממשלתית לאוסף איגרות חוב STRIPS חדשות:
לאיגרת החוב אותה מפרקים נותרו 10 שנים עד למועד הפדיון. בגין איגרת זו ישולמו 20 תשלומי ריבית (תשלום ריבית כל חצי שנה במהלך 10 השנים עד לפדיון). כמו כן תשולם הקרן בתשלום אחד בעוד 10 שנים.
ניתן לפרק איגרת זו לאוסף איגרות חוב  STRIPS חדשות:

 • איגרת חוב אחת בגין תשלום הקרן באיגרת המקורית.
 • 20 איגרות חוב נוספות – אחת בגין כל תשלום ריבית באיגרת המקורית.

21 איגרות חוב חדשות אלו הן כולן אג”ח אפס.