אג”ח קונצרניות הן איגרות חוב המונפקות ע” חברות עסקיות. בשנת 2001 היקף המסחר היומי באג”ח קונצרניות בארה”ב הסתכם ב-15 מיליארד דולר. רוב איגרות החוב הקונצרניות נסחרות “מעבר לדלפק”, כלומר, ישירות בין ברוקרים ודילרים. רק מקצתן רשומות למסחר בבורסה כלשהי.

בדרך כלל הריבית המוצעת על אג”ח קונצרניות גבוהה יותר מהריבית על אג”ח ממשלתיות, וזאת עקב הסיכון הגבוה. אג”ח קונצרניות מאופיינות במגוון רחב מאוד של מנפיקים, מגזרי משק, דירוגים ומועדי פדיון. המגוון הרחב מעניק למשקיע גמישות רבה בבחירת איגרות חוב.

אג”ח קונצרניות מונפקות בדר”כ עם ערך נקוב של 1,000 דולר, ולעיתים עם ערך נקוב של 5,000 דולר.

מיון אג”ח קונצרניות עפ”י מועד הפדיון

מקובל למיין את איגרות החוב הקונצרניות ל-3 קבוצות בהתאם למועד הפדיון:

שם הקבוצה מועד הפדיון
1 Short Team Notes תוך 5 שנים
2 Bonds או Medium Term Notes בין 5 ל-12 שנים
3 Long Term Bonds מעל ל-12 שנים