להלן רשימת אתרי אינטרנט בהם ניתן למצוא מידע נוסף על הנושאים שהוצגו בפרק.

הריבית במשק האמריקאי

דירוגי אג”ח

אתר חברת  www.moodys.com  :Moody’s

אתר חברת  www.standardandpoors.com  :S&P

אתר חברת  www.fitchratings.com  :Fitch

אג”ח ממשלתיות

אג”ח מגובות משכנתא

אתרים כלליים העוסקים  באיגרות  חוב