האופציות הסטנדרטיות הנסחרות בארה”ב הן בדרך כלל בעלות אורך חיים של שנה אחת או פחות. משקיעים המעוניינים בטווח יותר ארוך יכולים לקנות אופציות מיוחדות בעלות אורך חיים של עד 3 שנים. אופציות אלו נקראות LEAPS (קיצור של Long-Term Equity Anticipation Securities).

קיימות אופציות LEAPS על מניות בודדות  (Equity LEAPS)וכן אופציות LEAPS על מדדי מניות (Index LEAPS.

אופציות LEAPS נסחרות בבורסות הבאות:

  • Chicago Board Options Exchange
  • AMEX
  • Pacific Exchange
  • Philadelphia Stock Exchange