חטיבת המוצרים הפיננסיים של בורסת הנאסד”ק בשיתוף עם Bank of New York פיתחו משפחת קרנות נאמנות סחירות הכוללת 4 קרנות. כל קרן מתמקדת באזור גיאוגרפי כלשהו מוגדר, ומשקיעה בחברות מובילות מאותו אזור. 4 הקרנות במותג הבִּילדֵרְס הן:

Ticker אזור גיאוגרפי הקרן
ADRA אסיה BLDRS Asia 50 1
ADRD שווקים מפותחים BLDRS Developed Market 100 2
ADRE שוויקם מתעוררים BLDRS Emeging Market 50 3
ADRU אירופה BLDRS Europe 100 4

בשונה מקרנות נאמנות סחירות אחרות, 4 הקרנות הנ”ל אינן משקיעות במניות רגילות, אלא בתעודות פיקדון אמריקאיות. תעודות הפיקדון האמריקאיות הן למעשה תחליף למניות של חברות זרות והסבר נוסף אודותיהן מופיע בפרק 2.

יחידות ההשתתפות בקרנות הבִּילדֵרְס נסחרות בבורסת נאסד”ק.

טבלה 24 מציגה את 10 החברות הגדולות בתיק ההשקעות של BLDRS Europe 100.

טבלה #24 :10החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בתיק ההשקעות של BLDRS Europe 100.

תחום פעילות מדינה שווי שוק מיליארדי דולר תחילת 2003 שם החברה
נפט בריטניה 149 BP 1
תרופות בריטניה 116 GlaxoSmithKline 2
תרופות שוויץ 105 Novartis 3
בנקאות בריטניה 97 HSBC Holdinds  4
נפט צרפת 93 Total 5
תקשורת בריטניה 87 Vodafone 6
נפט הולנד 84 Royal Dutch Petroleum 7
תקשורת פינלנד 62 Nokia 8
נפט בריטניה 57 Shell 9
תרופות בריטניה 50 AstraZeneca 10