שם מלא:  American Stock Exchange

שם מקוצר: AMEX

מיקום הבורסה: ניו-יורק

שנת הקמה: 1842

מספר החברות הרשומות למסחר בתחילת 2003: כ-700

בורסת AMEX דומה לבורסה של ניו-יורק, אך קטנה ממנה בהרבה. נסחרות בה מניות של חברות קטנות יותר מאלו הנסחרות ב-NYSE. בשנים האחרונות התמקדה בורסת AMEX במסחר במניות עוקבות.

בדיאגרמה 5 מוצג היקף המסחר היומי בבורסת AMEX. כמו הנאסד”ק, גם AMEX פרחה בעשורים האחרונים אולם היקפי המסחר בה נמוכים מאוד בהשוואה ל-NYSE ולנאסד”ק.

דיאגרמה 5

היקף המחסר היומי בבורסת AMEX (מיליוני מניות)

 

שווי השוק של שלושת הבורסות הגדולות

דיאגרמה 6 מציגה את התפתחות שווי השוק הכולל של החברות הנסחרות בכל אחת משלושת הבורסות הגדולות. ניתן לראות בבירור שהפריחה בשוק המניות שהחלה ב-1982 ונמשכה כמעט ברציפות עד שנת 2000 הביאה לגידול חד בשווי השוק של החברות.

דיאגרמה 6

שווי השוק של שלושת הבורסות הגדולות בארה”ב (מיליארדי דולר)

שווי השוק של שלושת הבורסות הגדולות בארה"ב (מיליארדי דולר)

בורסות אזוריות – Regional Exchanges

בנוסף לשלושת הבורסות הגדולות – NYSE, NASDAQ ו-AMEX, פועלות בארה”ב מספר בורסות אזוריות. כל בורסה אזורית מתמקדת במסחר במניות של חברות שמושבן באותו אזור גיאוגרפי, אך נסחרות בהן גם מניות שנסחרות במקביל בבורסות הגדולות.

הבורסות האזוריות החשובות הן:

   ·   The Boston Stock Exchange

   ·   The Chicago Stock Exchange

   ·   The Cincinnati Stock Exchange

   ·   The Pacific Exchange

   ·   The Philadelphia Stock Exchange