Wall Street הוא נבר מזמן לא רק שם של רחוב. המונח ״וול-סטריט” מתייחס למכלול השווקים הפיננסיים בארה”ב ובמיוחד לשוק המניות ולשוק איגרות החוב.

(רחוב וול-סטריט האמיתי ממוקם בלב הרובע הפיננסי של ניו-יורק, בו נמצאת בורסת המניות ומשרדיהן הראשיים של החברות הפיננסיות הגדולות באמריקה).

שוק ההון האמריקאי הוא מכונה אדירה שנסחרים בה מיליארדי ניירות ערך מדי יום.

מיליוני משקיעים מרחבי העולם מוכרים וקונים מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות, מטבעות, אופציות וכו' בשורה ארוכה של בורסות ומערכות מסחר הממוקמות ברחבי ארה”ב.

כדי לאפשר למשקיעים לסחור בצורה חלקה ואמינה מגובים השווקים הפיננסיים במערכות תקשורת ומחשוב משוכללות המנהלות את פעילות המסחר מאחורי הקלעים.

לשוק ההון חלק מרכזי בתפקוד הכלכלה האמריקאית והוא נחשב בעיני אמריקאים רבים לאחד מאוצרותיה הלאומיים של ארה”ב.

לוול-סטריט בכלל, ולשוק המניות בפרט, היסטוריה ארוכה של עליות ומורדות, משברים ובועות, תרמיות, פאניקות ועוד ועוד.

למתרחש בוול-סטריט השפעה מיידית ומרחיקת לכת על שוקי ההון בעולם כולו.

בפרק זה נתחיל את ההיכרות עם וול-סטריט. נציג את השווקים הפיננסיים השונים הפועלים בארה”ב ואת מגוון הסחורות שניתן לקנות ולמכור בהם.