מותג הדָאִימוֹנְדס כולל רק קרן אחת, הנמנית על 3 הקרנות המובילות בשוק. מדד המטרה של הקרן הוא מדד הדאו ג'ונס (Dow Jones Industrial Average). בקרן זו נהוג להשתמש בשם יחידות ההשתתפות במקום בשם הקרן. שם יחידות ההשתתפות זהה לשם המותג – דָאִימוֹנְדס.

יחידות הדָאִימוֹנְדס נסחרות בבורסת AMEX וסימול ה-Ticker שלהן הוא DIA.

השווי הנכסי של כל יחידת דָאִימוֹנְדס נקבע באופן הבא: 1 מדד הדאו ג'ונס. לדוגמא:

כאשר מדד הדאו ג'ונס עומד על 9000 נקודות, השווי הנכסי של כל יחידת דָאִימוֹנְדס יהיה 90 דולר.

את הדָאִימוֹנְדס פיתחה חטיבת המוצרים הפיננסיים בבורסת AMEX. היקף המסחר ביחידות הדָאִימוֹנְדס הגיע לקראת סוף שנת 2003 ל-10 מיליון יחידות בממוצע ליום.

טבלה 22 מפרטת את התשואות השנתיות של מדד הדאו ג'ונס מאז שנת 1980.

טבלה #22 :התשואות השנתיות של מדד הדאו-ג'ונס מאז 1980

שנה תשואה שנה תשואה שנה תשואה שנה תשואה
1980 14.90% 1986 22.60% 1992 4.20% 1998 16.10%
1981 9.20%- 1987 2.30% 1993 13.70% 1999 25.20%
1982 19.60% 1988 11.80% 1994 2.10% 2000 6.18%-
1983 20.30% 1989 27.00% 1995 33.50% 2001 7.10%-
1984 3.70%- 1990 4.30%- 1996 26.00% 2002 16.76%-
1985 27.70% 1991 20.30% 1997 22.60%