דירוגי קרנות נאמנות נועדו להקל על המשקיע בתהליך בחירת הקרן המתאימה לו.

קיימות מספר חברות המספקות דירוגים של קרנות נאמנות, לכל אחת מהן שיטת דירוג משלה. אנו נציג את דירוג הכוכבים של חברת Morningstar, שהיא החברה המובילה לדירוג קרנות. דירוג הכוכבים הוא הפופולרי ביותר בקרב המשקיעים בארה”ב. קרנות הזוכות לדירוג כוכבים גבוה מציגות אותו בצורה בולטת בפרסומיהן.

חשוב לציין שדירוג קרן נאמנות מבוסס על נתונים מהעבר ואינו מהווה ערובה לביצועי הקרן בעתיד. למרות זאת, דירוגי קרנות הנאמנות הם כלי נוח לבחירת קרן מתוך אלפי הקרנות הקיימות בשוק והשימוש בהם נפוץ מאוד.

דירוגי Morningstar

חברת Morningstar האמריקאית מדרגת קרנות נאמנות לפי ביצועי העבר שלהם.

שיטת הדירוגים של Morningstar נקראת Star Rating והיא נועדה להקל על המשקיע בבואו לבחור קרן נאמנות.

שיטת הדירוג של Morningstar פועלת באופן הבא:

שלב א':  כל קרן משוייכת לאחת מ-58 קטגוריות: 30 בתחום המניות ו-28 בתחום האג”ח. רשימת הקטגוריות מופיעה בהמשך.

שלב ב':   בכל קטגוריה ממויינות הקרנות בסדר יורד מהטובה ביותר לגרועה ביותר. המיון נקבע על פי מספר פרמטרים:

  • תשואת הקרן במהלך 3, 5 ו-10 השנים האחרונות
  • תנודתיות התשואה משנה לשנה
  • גובה העלויות

שלב ג':   בכל קטגוריה הקרנות הממויינות מחולקות ל-5 קבוצות דירוג:

  1. 10% העליונים: דירוג חמישה כוכבים   –        
  2. 22.5% הבאים: דירוג ארבעה כוכבים    –         
  3. 35% הבאים: דירוג שלושה כוכבים       –          
  4. 22.5% הבאים: דירוג שני כוכבים         –           
  5. 10% התחתונים: דירוג של כוכב יחיד   –             

קטגוריות הדירוג

הקטגוריות בהן מדרגת Morningstar את קרנות הנאמנות מוצגות ברשימה הבאה.

קטגוריות בתחום מניות של חברות אמריקאיות

  large Growth large Blend large Value  
 Mid-Cap Growth Mid-Cap Blend Mid-Cap Value  
Small Growth  Small Blend Small Value 
Specialty – Technolog Specialty – Natural Resource
  Specialty – Health Specialty – Utilities 
Specialty – Real Estate Specialty – Financial  
Specialty – Communications
Bear Market Convertibles
 Moderate Allocation Conservative 

קטגוריות בתחום מניות של חברות בינ”ל

Europe Stock  World Stock Foreign Stock
Pacific/Asia ex-Japan Stock Diversified Pacific/Asia 
Latin America Stock Japan Stock
World Allocation
קטגוריות בתחום האג”ח
 Intermediate Government Long Government
Long-Term Bond Short Government
 Short-Term Bond Intermediate-Term Bond
 Bank Loan Ultrashort Bond
 Multisector Bond High Yield Bond 
 Emerging Markets Bond World Bond  
קטגוריות בתחום האג”ח המוניציפלי
Muni National Intermediate Muni National Long
High Yield Muni Muni National Short
Muni Single State Int / Sh Muni Single State Long
Muni California Int / Sh Muni California Long
 Muni Massachusetts Muni Florida
Muni New Jersey Muni Minnesota
Muni New York Int / Sh Muni New York Long
Muni Pennsylvania Muni Ohio

 

חשוב לציין כי Morningstar לא מדרגת את כל הקרנות הקיימות בשוק.

את דירוגי Morningstar ניתן למצוא באתר האינטרנט www.Morningstar.com.

בכל שנה מפרסמת Morningstar מדריכים וספרים שונים הכוללים דירוגים של מאות קרנות לצד ניתוח מפורט של פעילותן. מידע אודות פרסומי Morningstar ניתן למצוא באתר החברה.