בארה”ב פועלים שני גופים שמטרתם לבטח פיקדונות של משקיעים, למקרה שבנק או ברוקר פושטים רגל:

  1. Securities Investor Protection Corporation – SIPC
    מבטח לקוחות של ברוקרים
  2. Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC
    מבטח לקוחות של בנקים       

SIPC

SIPC הוקם בשנת 1970 ע”י הקונגרס האמריקאי. כל ברוקר, המעוניין לבטח את פיקדונות לקוחותיו, נרשם כחבר ב-SIPC. על מסמכי ברוקרים מבוטחים מופיע המשפט הבא :

“Member Securities Investor Protection Corporation”

או בקיצור: “Member SIPC”

הביטוח שמספק SIPC מוגבל לסכום של 500,000 $ ללקוח, מתוכם לכל היותר $100,000 למזומן, והשאר לניירות ערך.

FDIC

FDIC הוקם בשנת 1933 ע”י הקונגרס האמריקאי. FDIC מספק ביטוח ללקוחות בנקים עד לתקרה של 100,000 $ ללקוח. FDIC לא מבטח ני”ע. על מסמכי בנקים המבוטחים ב- FDIC מופיע המשפט: “Member SIPC”.