בנק ההשקעות Merrill Lynch פיתח משפחה של קרנות סחירות ענפיות, דהיינו מדד המטרה של כל אחת מהן הוא ענף כלשהו. המשפחה כוללת 17 ענפי משק שונים.

כל אחת מ-17 הקרנות הענפיות מחזיקה במניות של כ-20 חברות מובילות בענף המטרה שלה.

יחידות ההשתתפות בקרנות הוֹלדֵרְס נסחרות בבורסת AMEX.

טבלה 23 מציגה את כל 17 הקרנות הענפיות הכלולות במשפחת ההוֹלדֵרְס.

 

טבלה #23 :משפחת קרנות הענף הסחירות במותג הוֹלדֵרְס

Ticker תיאור הענף שם יחידת ההשתתפות 
BBH ביוטכנולוגיה Biotech HOLDRS
BDH תקשורת רחבת פס Broadband HOLDRS
BHH אינטרנט בין- עסקי B2B Internet HOLDRS
EKH חברות אירופאיות גדולות  Europe 2001 HOLDRS
HHH אינטרנט Internet HOLDRS 
IAH אינטרנט Internet Architecture HOLDRS
MKH תשתית אינטרנט Internet Infrastructure HOLDRS
OIH חברות רב- לאומיות מובילות Market 2000+ Holdrs
PPH נפט Oil Services HOLDRS 
RKH תרופות Pharmaceutical HOLDRS
RTH בנקים אזוריים בארה״ב Regional Bnak HOLDRS
SMH קמעונאות Retail HOLDRS
SWH מוליכים למחצה Semiconductor HOLDRS
SWH תתנה Software HOLDRS
TTH תקשורת Telecom HOLDRS
UTH חברות חשמל, מים, גז וכדומה Utillities HOLDRS
WMH תקשורת סללורית Wireless HOLDRS