במחלקות המחקר של בנקי ההשקעות הגדולים עובדים עשרות אנליסטים העוקבים אחר אלפי חברות ציבוריות. כל אנליסט אחראי בדר”כ על סקטור כלשהו במשק.

האנליסט מפרסם דו”חות מחקר על חברות בענף, הכוללים המלצות קנייה או מכירה.

השפעתם של האנליסטים על מחירי המניות בשוק היא לעיתים דרמטית ומיידית. כאשר מתפרסמת המלצת קנייה או מכירה של אנליסט בעל שם, מחיר המניה עשוי לעלות או לרדת בשיעורים חדים תוך דקות.

עבודתם של האנליסטים מבוססת הן על הידע המקצועי שלהם והן על נגישותם להנהלות החברות.

מחלקות המחקר של בנקי ההשקעות נקראות – Research Departments.

המלצות האנליסטים נקראות – Analyst Recommendations.

לכל בנק השקעות יש היררכיית המלצות משלו. בטבלה 11 מפורטות 3 דוגמאות טיפוסיות של היררכיות המלצות של בנקי השקעות. ההיררכיות הן בסדר יורד מההמלצה החמה ביותר ומטה.

 

טבלה #11 :3 דוגמאות להיררכיות המלצות של בנקי השקעות

בנק ג׳ בנק ב׳ בנק א׳
Recommended List Strong Buy Buy
Trading Buy Buy Outperform
Market Outperformer Hold Neutral
Market Perform Sell Underperform
Market Underperformer Avoid

תחזיות הרווח למניה

האנליסטים מפרסמים תחזית לגבי הרווח הצפוי של כל אחת מהחברות שבטיפולם.

השורה התחתונה של תחזית הרווח מתורגמת ל”רווח למניה” – Earnings Per Share (בקיצור – EPS).

 

מספר חברות בארהייב מתמחות באיסוף תחזיות רווח של אנליסטים ועיבודן. חברות אלו מקבלות תחזיות רווח ממאות אנליסטים ומחשבות לכל חברה את ממוצע תחזיות האנליסטים לגבי רווחי החברה.

ממוצע זה מכונה תחזית הקונצנזוס – Consensus Estimate.

הממוצע מבטא את ציפיות וול-סטריט בכללותו ומהווה אבן בוחן מולה נמדדים ביצועי החברות בפועל.

כאשר הביצועים בפועל שונים מהקונצנזוס, יש לצפות לעלייה או ירידה במחיר המניה בהתאם לכיוון החריגה וגודלה.

שלוש החברות המובילות בפרסום תחזיות קונצנזוס הן:

  • Zacks
  • First Call
  • I/B/E/S