שוק ההון האמריקאי כולל 7 מגזרים עיקריים כדלהלן: 

            שם המגזר                      השמות המקובלים בארה”ב

1.         שוק המניות                         The Stock Market

                                                      The Equity Market

2.         שוק איגרות החוב                  The Bond Market

                                                      The Fixed Income Market

                                                      The Debt Market

3.         שוק המטבעות                     The Currency Market

                                                     The Foreign Exchange Market

4.         שוק הנגזרים                       The Derivatives Market

5.         שוק הסחורות                     The Commodities Market

6.         שוק הכסף                          The Money Market

7.         שוק הנדל”ן                         The Real Estate Market

בשווקים אלו נסחרים הן ניירות ערך דוגמת מניות ואיגרות חוב, והן מוצרים פיננסיים כגון קרנות נאמנות, קרנות גידור וכדומה. הסקירה הבאה מציגה בקצרה את השווקים הפיננסיים וכן מספר מוצרים פיננסיים פופולריים

שוק המניות (פרק 2)

בשוק המניות האמריקאי נסחרות מניות של יותר מ-10,000 חברות – רובן אמריקאיות ומקצתן זרות. חברות אלו נסחרות במספר בורסות שהגדולה בהן היא בורסת המניות של ניו-יורק. מדדי המניות הבולטים בארה”ב, דוגמת מדד הדאו ג'ונס ומדד הנאסד”ק, מושכים את תשומת ליבם של משקיעים רבים ברחבי העולם.

שוק איגרות החוב (פרק 4)

בשוק זה נסחרים 4 סוגים עיקריים של איגרות חוב (אג”ח):

    ·   אג”ח קונצרניות

    ·   אג”ח ממשלתיות

    ·   אג”ח מוניציפליות

    ·   אג”ח מגובות משכנתא

שוק המטבעות

בשוק זה נסחרים מטבעות שונים מרחבי העולם – דולר, ין, אירו, לירה שטרלינג וכדומה. שוק המטבעות נוצר בשנות ה-70 של המאה ה-20, לאחר שמרבית המדינות איפשרו מסחר חופשי במטבעותיהן. היקף המסחר היומי בשוק המטבעות העולמי נאמד ביותר מ- 1.5 טריליון דולר ביום.

שוק הנגזרים (פרק 9)

שוק הנגזרים החל להתפתח בשנות ה-70 של המאה ה-20. המונח “נגזרים” רחב מאוד ומתייחס למגוון כלים פיננסיים. הכלים העיקריים הם:

    ·   אופציות – Options

    ·   חוזים עתידיים – Futures

שוק הסחורות

בשוק הסחורות מתבצע מסחר בעשרות סוגי סחורות החל מזהב, כסף ושאר מתכות יקרות וכלה בחיטה, קפה, סוכר ורכז תפוזים. המסחר בסחורות מתבצע בשורה ארוכה של בורסות המתמחות כל אחת בסוג מסוים של סחורה.

 שוק הכסף

בשוק הכסף נסחרות התחייבויות קצרות מועד (בדומה למק”מ בארץ) של מנפיקים שונים כולל ממשלת ארה”ב, חברות עסקיות וכדומה.

 שוק הנדל”ן (פרק 7)

הפעילות בשוק הנדל”ן בארה”ב קשורה קשר הדוק לשוק ההון. במהלך העשורים האחרונים פותחו בארה”ב מוצרים פיננסיים המאפשרים למשקיע הקטן להשתתף במימון משכנתאות ובבעלות על נכסים מניבים.