להשקעה בקרנות נאמנות סחירות מספר יתרונות יחודיים שלא קיימים בהשקעה בקרן נאמנות רגילה:

 • שילוב ביו קרן נאמנות ומניה סחירה
  קרבות נאמנות סחירות מספקות למשקיע את הטוב שבכל העולמות: מצד אחד הוא משיג פיזור של השקעתו כאילו רכש קרן נאמנות רגילה, ומצד שני הוא מחזיק נייר ערך שנסחר בבורסה כמו מניה רגילה ובאפשרותו למכור אותו בכל רגע.
 • מחיר ידוע במהלך כל שעות המסחר
  בקרן נאמנות רגילה, מחושב המחיר של יחידות ההשתתפות פעם אחת בסוף כל יום מסחר. לעומת זאת, ליחידות ההשתתפות בקרנות סחירות יש שער בבורסה שמשתנה במהלך כל שעות המסחר.
  ביצוע פעולות כמו במניות רגילות
  ביחידות ההשתתפות של קרנות סחירות ניתן לבצע את כל הפעולות שניתן לבצע במניות רגילות, כגון מכירה בחסר או ביצוע פקודה בהגבלת שער.
  פעולות כאלו לא ניתן לבצע בקרנות נאמנות רגילות.

רקע היסטורי

קרנות הנאמנות הסחירות החלו לפעול בארה”ב בתחילת שנות ה-90, וזכו במהרה להצלחה רבה. החל משנת 1993 נרשמה עלייה מתמשכת בהיקף הנכסים המושקעים בקרנות נאמנות סחירות. במקביל, חל גידול רציף במספר הקרנות הפועלות בשוק. דיאגרמה 18 מציגה את התפתחות היקף הנכסים המושקעים בקרנות נאמנות סחירות בארה”ב החל מ-1993. דיאגרמה 19 מציגה את התפתחות מספר קרנות הנאמנות הסחירות הפועלות בארה”ב החל מ-1993.

דיאגרמה 18

התפתחות היקף נכסי קרנות הנאמנות הסחירות בארה”ב מאז 1993 (מיליארדי דולר)

 

דיאגרמה 19

התפתחות מספר קרנות הנאמנות הסחירות הפועלות בארה”ב מאז 1993

התפתחות מספר קרנות הנאמנות הסחירות הפועלות בארה"ב מאז 1993