בהשוואה למגוון הרחב של מדדי מניות, ישנם רק מעט מדדי אג”ח.

ארבעת המדדים הפופולריים ביותר פותחו ע”י בנק ההשקעות Lehman Brothers והם:

  • Lehman Brothers Government Bond Index
   מדד זה כולל איגרות חוב של ממשלת ארה”ב שמועד פדיונן לאחר יותר משנה. יעד המדד: המגזר הממשלתי של שוק האג”ח האמריקאי.
  • Lehman Brothers Credit Bond Index
   מדד זה כולל איגרות חוב קונצרניות בעלות דירוג BBB ומעלה.
   יעד המדד:  המגזר הקונצרני של שוק האג”ח האמריקאי.
  • Lehman Brothers Government / Credit Bond Index
   מדד זה משלב את שני המדדים הקודמים בהרכב הבא:
   יעד המדד: כלל שוק האג”ח האמריקאי.
    1. 55% אג”ח ממשלתיות
    2. 45% אג”ח קונצרניות
   • Lehman Brothers Aggregate Bond Index
    יעד המדד: המגזר הממשלתי והמגזר הקונצרני של שוק האג”ח האמריקאי.
    מדד זה כולל איגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומגובות משכנתא.