בארה”ב קיים מגוון רחב של מדדי מניות. חלקם נועדו לשקף את התנהגות כלל שוק המניות וחלקם מתמקדים במגזר כלשהו של השוק.

בשוק פועלות מספר חברות לפיתוח מדדים. חברות אלו הן בעלות זכויות היוצרים על המדדים שפיתחו. לרוב החברות יש מדד מוביל המשקף את כלל השוק ולצידו מדדים נוספים ספציפיים יותר.

החברות מחשבות באופן שוטף לאורך כל שעות המסחר את גובה המדד על פי השינוי במחירי המניות הכלולות בו. כמו כן הן מבצעות מדי פעם עידכונים במדד כדי להתאימו לשינויים במשק ובכלכלה.

המניות המרכיבות מדד כלשהו נקראות “רכיבי המדד” – Index Components.

לכל רכיב במדד יש משקל משלו – Weight.

מדד שבו משקל כל מניה פרופורציונלי למחירה נקרא מדד משוקלל לפי מחיר –

Price-Weighted Index.

מדד שבו משקל כל מניה פרופורציונלי לשווי השוק של החברה נקרא מדד משוקלל לפי שווי שוק – Capitalization-Weighted Index.

רוב מדדי המניות החשובים משוקללים לפי שווי שוק.

נציג בהרחבה את שלושת מדדי המניות החשובים ביותר:

   ·   מדד מניית התעשייה דאו ג'ונס

   ·   מדד 500 Standard & Poor’s

   ·   מדד נאסד”ק

                       

בהמשך נסקור מדדים פופולריים נוספים.