שם המדד: Standard & Poor’s 500 Index

כינוי מקובל: S&P 500

החברה המפתחת: Standard & Poor’s

שנת הבסיס: 1957 (כהמשך למדד אחר שפותח ב-1923)

מספר המניות במדד: 500

משקל המניות במדד: לפי שווי שוק

מדד 500 S&P מורכב מ-500 מניות של חברות מובילות מכל ענפי המשק האמריקאי ומיועד לשקף בצורה מקיפה את התנהגות שוק המניות האמריקאי, בדגש על חברות עם שווי שוק גדול. מדד 500 S&P נוצר במקור בשנת 1923, אך עבר שינויים רבים וקיבל את מתכונתו הנוכחית ב-1957.

הודות למספר הגדול של חברות מובילות הכלולות בו ולפרישתן על פני ענפי משק רבים, נחשב המדד לאינדיקטור איכותי מאוד של כיוון שוק המניות.

מדד S&P 500 משמש משקיעים רבים כאבן בוחן (Benchmark) למדידת הביצועים של מנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות וכדומה.

גרף 8 מציג את התפתחות המדד מאז שנת 1957.

רשימת 500 החברות הכלולות במדד מופיעה בעמודים 40-41.

גרף 8

התפתחות מדד S&P 500 משנת 1957 (יחידת המדידה בציר האנכי היא נקודות מדד)

 

השנים 1957-1980 ביתר פירוט (יחידת המדידה בציר האנכי היא נקודות מדד)

השנים 1957-1980 ביתר פירוט

 

החברות הכלולות במדד S&P 500

ברשימה הבאה מופיעות לפי סדר אלפבתי 500 החברות הכלולות במדד S&P 500. לצד כל חברה מופיע ה-Ticker שלה. הנתונים מעודכנים לסוף שנת 2003.

החברות הכלולות במדד S&P 500-חלק א

החברות הכלולות במדד S&P 500-חלק ב