את קרנות הנאמנות ניתן למיין לפי מספר חתכים. חתך חשוב הוא מיון לפי תחום ההשקעה. בארה”ב נהוג לחלק את קרנות הנאמנות ל- 4 תחומים:

 תחום ההשקעה       שמות מקובלים בארה”ב
1  מניות       Stock Funds או Equity Funds
2 איגרות חוב     Bond Funds או Fixed Income Funds
3 מעורבות (מניות ואג”ח)  

Hybrid Funds

4 שוק הכסף Money Market Funds         

דיאגרמה 33 מציגה את חלוקת נכסי קרנות הנאמנות בין ארבעת תחומי ההשקעה.

דיאגרמה 33

חלוקת נכסי קרנות הנאמנות בארה”ב לפי תחום השקעה (מיליארדי דולר)