שמותיהן של הקרנות הסחירות הם בדרך כלל ראשי תיבות של שמות מורכבים יותר. טבלה 27 מציגה מספר דוגמאות.

טבלה #27 :מקור השמות של קרנות הנאמנות הסחירות

שם המותג ראשי תיבות  שם מלא
ספיידרס SPDRs Standard and Poor’s Depositary Receipts 
הולדרס HOLDRS Holding Company Depositary Receipts 
בילדרס BLDRS Baskets of Listed Depositary Receipts

אתרי אינטרנט שימושיים

להלן רשימת אתרי אינטרנט בהם ניתן למצוא מידע נוסף על הנושאים שהוצגו בפרק.

קרנות נאמנות סחירות

  • ספַּיידֵרְס:                       www.spdrindex.com
  • דָאִימוֹנְדס:                     www.amex.com
  • קְיוּבְּס:                            www.nasdaq-100.com
  • סְטרִיט-טְרֵקְס:             www.streettracks.com
  • הוֹלדֵרְס:                         www.holdrs.com
  • בִּילדֵרְס:                         www.bldrsfunds.com
  • אָי -שֵרְס:                       www.ishares.com

אתרים כלליים העוסקים בתעשיית קרנות הנאמנות הסחירות

  • אתר המציג את כל משפחות קרנות הנאמנות הסחירות: www.etfconnect.com
  • אתר המכיל עדכונים אודות תעשיית קרנות הנאמנות הסחירות: www.etfzone.com