את הברוקרים הפועלים בארה”ב נהוג לחלק ל-3 קבוצות:

  1. ברוקרים רגילים
  2. ברוקרים מוזלים
  3. ברוקרים מקוונים

ההבדלים העיקריים בין שלושת סוגי הברוקרים מתמקדים בהיקף השירותים שהם מעניקים ללקוחות מחד ובשיעור העמלות שהם גובים מאידך.

ברוקרים רגילים – Full-Service Brokers

ברוקרים רגילים מספקים את מגוון השירותים הרחב ביותר. בנוסף לביצוע פקודות קנייה ומכירה, ברוקרים אלו מציעים ללקוח שירותי יעוץ פיננסי ומחקר שוק.

המאפיינים העיקריים של ברוקרים רגילים הם:

קשר עם הלקוח:   

עם פתיחת החשבון מקבל הלקוח נציג שירות קבוע האחראי על הטיפול בחשבונו. בדרך כלל נציג זה הוא ברוקר או יועץ השקעות מוסמך. כל פנייה לביצוע פעולה או בירור נתונים, נעשית דרך נציג השירות הקבוע. מרבית הברוקרים הרגילים מציעים מספר מסלולי שירות אפשריים החל מביצוע פקודות בלבד וכלה בייעוץ בנושאי מס ותכנון פיננסי כולל.

שירותים ללקוח:   

מרבית הברוקרים הרגילים מציעים את השירותים הבאים :

  • יעוץ השקעות – שירות זה כולל סיוע בבחירת ניירות ערך, המלצות לגבי חלוקת הנכסים בין אפיקי ההשקעה השונים וכדומה.
  • מחקר שוק – השירות כולל סקירות וניתוחים המתייחסים לכלכלה, לשוק ההון, לענפי משק ולחברות ספציפיות.
  • השתתפות בהנפקות הברוקרים הרגילים הגדולים מאפשרים ללקוחותיהם גישה להנפקות ראשוניות של מניות ושל איגרות חוב.

עמלות:                    

העמלות שגובים הברוקרים הרגילים גבוהות יותר (לעיתים בצורה משמעותית) מעמלות ברוקרים מוזלים וברוקרים מקוונים. בהמשך הפרק נציג השוואה בין עלויות טיפוסיות של סוגי הברוקרים השונים.

ברוקרים מוזלים – Discount Brokers

ברוקרים מוזלים מציעים ללקוח מגוון מצומצם יותר של שירותים ויחס פחות אישי תמורת הוזלה משמעותית בעלות. בשנים האחרונות תפסו הברוקרים המוזלים מקום משמעותי בשוק האמריקאי תוך גיוס מיליוני לקוחות חדשים. ברוקרים מוזלים מתאימים במיוחד ללקוחות שאינם נזקקים לייעוץ צמוד ומסתפקים בביצוע פקודות בלבד.

המאפיינים העיקריים של ברוקרים מוזלים הם:

קשר עם הלקוח:   

בניגוד לברוקרים הרגילים, ברוקרים מוזלים לא מספקים ללקוח נציג שירות קבוע. במקום זאת, הלקוח מוזמן לפנות למוקד שירות. במוקד פועלים נציגי שירות המטפלים בכל הלקוחות בצורה אקראית.

שירותים ללקוח:   

מרבית הברוקרים המוזלים מציעים ביצוע פקודות בלבד. אחדים החלו בשנים האחרונות לספק ללקוחות שירותי מחקר שוק וייעוץ במתכונת מוגבלת.

עמלות:                    

העמלות שגובים הברוקרים המוזלים נמוכות משמעותית מעמלות הברוקרים הרגילים.

ברוקרים מקוונים – Online Brokers

ברוקרים מקוונים מפעילים אתרי אינטרנט, דרכם מבצע הלקוח באופן עצמאי את פקודות הקנייה והמכירה שלו. השימוש באתרים אלו דורש ידע טכני והתמצאות במחשב. נגישותם של אתרי הברוקרים תלויה גם בתפקוד רשת האינטרנט ובמקרה של תקלות או עיכובים ברשת, עלולה להיווצר בעיה. למעשה פועלים ברוקרים אלו בשיטת “עשה זאת בעצמך”.

המאפיינים העיקריים של ברוקרים מקוונים הם :

קשר עם הלקוח:   

הקשר עם הלקוח מתבצע דרך אתר האינטרנט של הברוקר. במקרה שמתעורר צורך לפנות לנציג שירות אנושי, ניתן לפנות למוקד שירות טלפוני, אולם חלק מהברוקרים גובים עמלה מיוחדת עבור שירות זה.

שירותים ללקוח:   

הברוקרים המקוונים מספקים שירותים נילווים אך ורק באמצעות אתר האינטרנט שלהם. שירותים אלו כוללים כלי מחקר ואנליזה אוטומטיים, תוכנות שמטרתן לסייע ללקוח לבחור ניירות ערך ספציפיים, והורדת דו”חות מחקר כמסמך אלקטרוני.

עמלות:                    

ברוקרים מקוונים גובים עמלות נמוכות בהשוואה לברוקרים אחרים.