מותג הספַּיידֵרְס כולל 11 קרנות סחירות. הקרן הבולטת במשפחת הספַּיידֵרְס נמנית על 3 הקרנות המובילות בשוק. מדד המטרה של קרן זו הוא מדד S&P 500. בקרן זו נהוג להשתמש בשם יחידת ההשתתפות – ספַּיידֵרְס, במקום בשם הקרן.

יחידות הספַּיידֵרְס נסחרות בבורסת AMEX וסימול ה-Ticker שלהן הוא SPY.

מותג הספַּיידֵרְס כולל 10 קרנות נוספות:

  • קרן MidCap Spiders, שמדד המטרה שלה הוא S&P MidCap 400. יחידות ה-MidCap Spiders נסחרות בבורסת AMEX וסימול ה-Ticker שלהן הוא IJJ.
  • 9 קרנות ענפיות המבוססות על מדד ה-S&P 500. הרכב קרנות אלו נקבע באופן הבא: 500 החברות הכלולות במדד S&P 500 חולקו ל-9 קבוצות עפ”י הענף בו הן פועלות: אנרגיה, פיננסים, תעשייה וכדומה.

כל אחת מקרנות הענף משקיעה בכל מניות המגזר שלה הכלולות במדד S&P 500.

יחידות ההשתתפות בקרנות אלו מכונות Select Sector Spiders.

טבלה 20 מציגה נתונים אודות 9 הקרנות הענפיות הנ”ל.

#טבלה 20

תחום ההתמחות

שם יחידת ההשתתפות
Ticker
XLB תעשיות יסוד Materials Select Sector Spider
XLV בריאות Health Care Select Sector Spider
XLP מוצרי יסוד Consumer Staples Select Sector Spider
XLY מוצרי צריכה Consumer Discretionary Select Sector Spider
XLE אנרגיה Energy Select Sector Spider
XLF פיננסים Financial Select Sector Spider
XLI תעשייה Industrial Select Sector Spider
XLK טכנולוגיה Technology Select Sector Spider
XLU אספקת חשמל, גז ומים Utilities Select Sector Spider