מנהלי קרנות נאמנות

רוב קרנות הנאמנות מוצעות לציבור ע”י חברות המתמחות בניהול קרנות נאמנות שזהו תחום עיסוקן היחיד. לצידן ישנן גם קרנות נאמנות המנוהלות ע”י בנקים ואפילו ע”י חברות ביטוח. הרחבה מפורטת בנושא קרנות הנאמנות מופיעה בפרק 6.

מספר דוגמאות של חברות גדולות לניהול קרנות נאמנות הן:

 • Fidelity Investments
 • Vanguard Group
 • T. Rowe Price Group

מנהלי קופות גמל וקרנות פנסיה  –  Pension Fund Managers

היקפם הכולל של כספי הפנסיה של אזרחי ארה”ב רחב ביותר. מעמדם של מנהלי קרנות הפנסיה הגדולות הוא משמעותי כל כך, עד שבשנים האחרונות הם מעורבים במינוי מנהלים בחברות ציבוריות. בולטות במיוחד קרנות הפנסיה שעמיתיהן הם עובדי המדינה של ה-States השונות בארה”ב. קרנות אלו מחזיקות ניירות ערך בשווי מיליארדי דולרים והן בעלות השפעה רבה בשווקים.

חברות דירוג אשראי  –  Credit Rating Agencies

חברות דירוג האשראי מעניקות דירוגים בכמה חתכים:

 • דירוג אשראי של חברה נועד למדוד את  יכולתה לעמוד בכלל התחייבויותיה. דירוג זה משמש את כל נושי החברה.
 • דירוג של סדרת איגרות חוב נועד למדוד את יכולתה של החברה המנפיקה לשלם למחזיקי האג”ח מסדרה זו את הריבית והקרן.
 • דירוג אשראי של מדינה נועד למדוד את יכולתה של מדינה לפרוע את חובותיה.

בארה”ב ישנן שלוש חברות לדירוג אשראי בעלות מעמד של “מדרג מוסמך”:

 • Moody’s
 • Standard & Poor’s
 • Fitch

חברות אלו מוכרות באופן רשמי ע”י הרשות לני”ע האמריקאית. בנקים, קופות גמל וקרנות פנסיה רשאים להסתמך רק על דירוגיהן. נושא דירוג האג”ח מוצג בהרחבה בפרק 4 העוסק בשוק איגרות החוב.

חברות להנדסה פיננסית  –  Structured Finance Companies

חברות אלו מציעות לציבור מוצרים פיננסיים. בדרך כלל החברות בונות מוצרים פיננסיים המבוססים על ניירות ערך בסיסיים (מניות, איגרות חוב וכדומה).

שתי דוגמאות למוצרים פיננסיים כאלו הן:

 • קרנות נאמנות סחירות (פרק 3)
 • פיקדונות מובנים (פרק 8)

חברות למידע פיננסי  –  Financial Information Providers

הפעילות בשוק ההון היא עתירת נתונים, ניתוחים ופרשנות. חברות רבות וכן יועצים פרטיים מתמחים באספקת מידע פיננסי בכל מדיה אפשרית.

בין ספקי המידע החשובים נמנים:

 • עיתונים ופרסומים פיננסיים כגון ה-Wall Street Journal.
 • שירותי חדשות פיננסיות למנויים, כגון Reuters ו-Bloomberg.
 • ערוצי טלוויזיה פיננסיים כגון CNBC.
 • רשת האינטרנט שבה אלפי אתרים פיננסיים.
 • חברות מחקר מקצועיות כגון Value Line.

חברות המפתחות מדדים  –  Index Developers

חברות שונות בארה”ב מפתחות מדדים פיננסיים. מטרתו של מדד היא לשקף את ההתנהגות של אפיק השקעה כלשהו. בשוק קיים מגוון רחב של מדדים – מדדי מניות, מדדי אג”ח ואפילו מדדי קרנות נאמנות.

שתי דוגמאות של מדדי מניות בולטים הן:

 • Dow Jones Industrial Average
  מדד הדאו-גיונס כולל 30 חברות מובילות ממספר ענפי משק. מדד זה משמש משקיעים בעולם כולו למעקב אחרי הפעילות בוול-סטריט.
 • Standard & Poor’s 500
  מדד 500 S&P כולל 500 חברות מובילות מכל ענפי המשק.
  מטרתו לשקף את הפעילות בשוק המניות בכללותו בדגש על מניות של חברות גדולות.
  שתי דוגמאות של חברות המתמחות בפיתוח מדדים הן:
 • Dow Jones & Co.
 • Frank Russell

הרחבה אודות מדדי המניות החשובים מופיעה בפרק 2 העוסק בשוק המניות.

יועצי  השקעות  –  Investment Advisors

יועצי השקעות פועלים במספר רמות – החל מניהול תיקי השקעות במסגרת יפוי כוח וכלה באספקת מידע בלבד. יועצי ההשקעות הגדולים הם חברות מבוססות, אך לצידם פועלים גם יועצים פרטיים ושותפויות. יועצי ההשקעות בארה”ב מחוייבים לקבל רישיון רשמי מהרשויות.

מספר דוגמאות של חברות גדולות העוסקות בייעוץ השקעות ובניהול תיקים הן:

 • American Express
 • Fayez Sarofim & Co.
 • State Street Global Advisors