את קרנות הנאמנות האג”חיות נהוג לסווג ל-4 קבוצות לפי הסקטור המנפיק את איגרות החוב בהן משקיעה הקרן:

סוג האג״ח  השם המקובל בארה״ב
1 אג״ח קונצרניות  Corporate Bond Fudns
2 אג״ח ממשלתיות  Government Bond Funds
3 אג״ח מוניציפליות   Municipal Bond Funds
4 אג״ח מגובות משכנתא Mortgage-backed Funds

מקובל לחלק כל אחת מ-4 הקבוצות הנ”ל לתת-קבוצות לפי אורך חיי איגרות החוב:

  • אג”ח לטווח קצר (עד 5 שנים) – Short Term
  • אג”ח לטווח בינוני (5 עד 10 שנים) – Intermediate Term
  • אג”ח לטווח ארוך (מעל 10 שנים) – Long Term