קרנות גידור הן סוג מיוחד של קרנות נאמנות הנוקטות באסטרטגיות השקעה בעלות דרגה גבוהה ביותר של סיכוי / סיכון. בשנים האחרונות זכו קרנות הגידור להצלחה רבה והשוק הוצף במאות קרנות, חלקן מקצועיות וחלקן באיכות ירודה.

לקרנות הגידור 5 מאפיינים עיקריים:

 1. חוסר פיקוח
  בניגוד לקרנות נאמנות רגילות, קרנות גידור אינן נתונות לפיקוח של הרשות לניירות ערך האמריקאית. במקרים רבים הקרנות רשומות במקלטי מס, ונוקטות באמצעים שונים כדי להתחמק מתשלום מס.
 2. סף כניסה גבוה
  סכום הכניסה המינימלי מתחיל בחלק מקרנות הגידור ב-250,000 דולר. קיימות קרנות עם סכום כניסה מינימלי של מיליון ואפילו 10 מיליון דולר. מסיבה זו הן משמשות בעיקר משקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים בעלי אמצעים.
 3. אסטרטגיות ספקולטיביות
 4. קרנות הגידור נוקטות באסטרטגיות השקעה ספקולטיביות שנועדו להשיג תשואות גבוהות לאלו המוכנים לסבול רמות סיכון גבוהות. בין היתר, משקיעות קרנות הגידור בניירות ערך נגזרים, כמו אופציות וחוזים עתידיים. כדי להגדיל את פוטנציאל הרווחים הן גם לוות כספים (הלוואה המכונה מינוף).
 5. דמי ביצוע
  בנוסף לדמי ניהול המקובלים בקרנות נאמנות, גובות קרנות גידור דמי ביצוע. דמי הביצוע מחושבים כאחוז מתוך רווחי הקרן במהלך השנה. בדרך כלל גובהם 20% מהרווחים.
 6. מספר משתתפים מוגבל
  כדי להימנע מדיווח לרשות לניירות ערך, מגבילות קרנות הגידור את מספר המשתתפים בקרן.