חברת Janus היא מנהלת יותר מ-25 קרנות נאמנות וזכתה להצלחה בשנים האחרונות. היקף הנכסים שבניהולה עמד בתחילת 2003 על כ-60 מיליארד דולר.

להלן קרנות הנאמנות של Janus לפי תחום התמחותן.

קרנות מנייתיות
שם הקרן
היקף נכסים
תחילת 2003 (מיליארדי דולר)
דירוג Morningstar
 תחילת 2003
Janus Fund  14  
 Janus Enterprise Fund  1.5  
Janus Mercury Fund  4.5  
Janus 01ympus Fund  1.9  
Janus Orion Fund   0.3 לא מדורגת
Janus Twenty Fund  8.9
Janus Venture Fund  0.6
Janus Global Life Sciences Fund  1.2
Janus Global Technology Fund  1.1
Janus Global Value Fund   0.1 לא מדורגת
Janus Overseas Fund  2.7
Janus Worldwide Fund  11.4
Janus Balanced Fund  3.7
Janus Core Equity Fund  0.6
Janus Growth & Income Fund  5
Janus Special Equity Fund  1.7
 Janus Risk Managed Stock Fund   0.02 לא מדורגת
Janus Mid Cap Value Fund  1.1
Janus Small Cap Value Fund  2.6
קרנות מנייתיות
שם הקרן
היקף נכסים
תחילת 2003 (מיליארדי דולר)
דירוג Morningstar
 תחילת 2003
Janus Federal Tax-Exempt Fund 0.2
Janus Federal Tax-Income Fund 1.7
Janus High-Yield Fund 0.7
Janus Short Term Bond Fund 0.4

קרנות שוק הכסף
דירוג Morningstar
 תחילת 2003
שם הקרן
לא מדורגת Janus Money Market Fund
לא מדורגת Janus Goverment Money Market Fund
לא מדורגת Janus Tax-Exempt Money Market Fund