קרנות מעורבות משקיעות בו-זמנית ביותר מאפיק אחד. רובן משקיעות בשילוב של מניות, איגרות חוב ופיקדונות קצרי מועד.

קיימים שני סוגים של קרנות מעורבות:

 • קרנות קבועות
 • קרנות גמישות
 1. קרנות קבועות  –  Balanced Funds
  בקרנות אלו החלוקה בין האפיקים נקבעת מראש ואינה משתנה לאורך זמן. חלוקה טיפוסית בין אפיקי השקעה עשויה להיראות כך:
   60% מניות
  20% איגרות חוב
  20% פיקדונות קצרי מועד
 2. קרנות גמישות  –  Flexible Portfolio Funds
  קרנות גמישות משנות את הרכב האפיקים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. ייתכן מצב קיצוני שבו קרן גמישה תרכז למשך תקופה כלשהי את כל נכסיה באפיק אחד.