להלן רשימת אתרי אינטרנט בהם ניתן למצוא מידע נוסף על הנושאים שהוצגו בפרק.

דירוגי קרנות נאמנות

מנהלי קרנות נאמנות

קרנות גידור

אתרים כלליים העוסקים בקרנות נאמנות

  • אתר של ארגון הגג של מנהלי קרנות הנאמנות בארה”ב, המספק מידע והדרכה בנושא קרנות נאמנות : www.ici.org