קרנות שוק הכסף משקיעות את נכסיהן באיגרות חוב ופיקדונות שטווח פדיונם בדרך כלל פחות מ-13 חודשים. קרנות שוק הכסף שמות דגש על שמירת ערך ההשקעה ומסתפקות בתמורה בתשואה נמוכה יחסית. קרנות אלו משמשות כתחליף לפיקדון בבנק וכן כמקום חנייה זמני לכסף, עד להשקעתו באפיק ארוך טווח כלשהו.

מרבית קרנות שוק הכסף שואפות לשמור על מחיר קבוע ליחידות ההשתתפות – בדרך כלל דולר 1 ליחידה. את הכנסות הריבית שלהן משלמות הקרנות כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות.

קרנות שוק הכסף משקיעות בדרך כלל 95% מנכסיהן באג”ח ממשלתיות קצרות טווח ובאג”ח קונצרניות קצרות טווח בעלות דירוג גבוה במיוחד.

ההשקעה בקרנות שוק הכסף כרוכה בסיכון אינפלציה משמעותי. קרנות שוק הכסף תופסות בדרך כלל מקום חלקי בתיק השקעות לצד אפיקים נוספים כגון מניות או אג”ח.