הפעילות בשווקים הפיננסיים מתבצעת ונאכפת במסגרת חוקים, תקנות וכללי אתיקה. כללים אלו נקבעים הן ע”י גופים שהוסמכו בחוק והן ע”י גופים וולונטריים שפועלים מטעם השחקנים בשוק ההון.

הבולטים מבין גופי הרגולציה והבקרה הם:

 • (The Securities & Exchange Commission (SEC
  הרשות לניירות ערך האמריקאית מפקחת על הנפקת ניירות ערך והמסחר בהם.
 • The Federal Reserve
  הבנק המרכזי של ארה”ב מפקח על פעילות הבנקים בארה”ב ומעורב בפיקוח על השווקים הפיננסיים.
 • Self Regulatory Organizations
  מספר גופי בקרה עצמית הוקמו ע”י הפעילים בשוק. הגדול שבהם הוא ארגון של ברוקרים ודילרים הנקרא:
  (National Association of Securities Dealers (NASD.
  ה-NASD מגדיר תקנות ומפקח על פעילות חבריו. ארגון זה הוא שמפעיל את בורסת הנאסד”ק.