בין בנקים גדולים בעולם מתקיימת פעילות ענפה של הלוואות כספים במגוון מטבעות. למשל, בנק גדול כמו HSBC עשוי להזדקק ביום מסוים ל-100 מיליון אירו לצרכיו השוטפים. בנק HSBC יוכל לקבל הלוואה מבנק אחר (הלוואה בין בנקאית) בריבית המוסכמת על שני הצדדים.

ההלוואות בשוק הבין בנקאי מתבצעות בסכומים גדולים ולטווחים קצרים של 3 חודשים, 6 חודשים, 9 חודשים או שנה אחת. הריבית המשמשת את הבנקים בהלוואות אלו נקראת ריבית  ה- HSBC (London Interbank Offered Rate).

את שיעורי ריביות ה-LIBOR קובע מדי יום איגוד הבנקים הבריטי בהתבסס בעיקר על הביקוש וההיצע להלוואות בין הבנקים.

בכל אחד מ-9 מטבעות מובילים (דולר, אירו, סטרלינג וכדומה) קובע איגוד הבנקים את ריביות ה- LIBORלארבע תקופות: 3 חודשים, 6 חודשים, 9 חודשים ושנה.

ריבית ה- LIBORמקובלת בעולם כריבית בסיס בהלוואות. ההלוואות בשוק מבוססות על ריבית ה- LIBOR בתוספת או גריעה של מכסת אחוזים (או שברי אחוזים) כלשהי, למשל: LIBOR+2%, LIBOR+1.5% וכדומה.