בשוק האג”ח העולמי נסחרות איגרות חוב המונפקות ע”י מדינות, גופים מוניציפליים, חברות ומוסדות פיננסיים. ערכו של שוק האג”ח הסתכם בסוף שנת 2001 ב-38 טריליון דולר. איגרות חוב ממשלתיות מהוות כמחצית מסכום זה.

טבלה 28 מציגה את חלוקת שוק האג”ח לאזורים.

טבלה #28: חלוקת שוק האג״ח לאזורים – סוף שנת 2001
האזור שווי שוק האג״ח
(טריליוני דולר (מעוגל)
1 ארה״ב 18
2 אירופה 8
3 יפן 6
4 שווקים מפותחים 4
5 שווקים מתפתחים 2

שוק איגרות החוב האמריקאי

בארה”ב נמצא שוק האג”ח הגדול והמשוכלל בעולם. בשוק זה נסחרות איגרות חוב של מגוון מנפיקים לפי החלוקה הבאה:

  • אג”ח ממשלתיות:  Treasury Securities
  • אג”ח קונצרניות:  Corporate Bonds
  • אג”ח מוניציפליות: Municipal Bonds
  • אג”ח מגובות משכנתא: Mortgage Backed Securities 

טבלה 29 מציגה את חלוקת שוק האג”ח האמריקאי לפי הסקטור המנפיק.

טבלה #29: חלוקת שוק האג״ח האמריקאי לפי הסקטור המנפיק – תחילת 2003
הסקטור המנפיק שווי האג״ח 
טריליוני דולר (מעוגל)
1 ממשלת ארה״ב 3
2 חברות מעסקיות 4
3 גופים מוניציליים 2
4 אג״ח מגובות משכנתא 5