•  שוק המניות נקרא The Stock Market.
 • חברה שמניותיה נסחרות בבורסה נקראת Publicly Traded Corporation.
 • מניות רגילות נקראות Common Stocks, ומניות בכורה נקראות Preferred Stocks.
 • ההון העצמי של חברה נקרא Equity Capital, ולכן השקעה במניות מכונה Equity Investment. מכאן גם בא כינוי נוסף של מניות: Equities.
 • הדוגמאות הבאות מבהירות את השימוש במילה Share:

    – כאשר מעוניינים לומר “מניה רגילה אחת” אומרים: “One share of common stock”

    – כאשר מעוניינים לומר “20 מניות רגילות של מיקרוסופט” אומרים: “Twenty shares of Microsoft common stock”

    – כאשר מעוניינים לומר “100 מניות בכורה של אינטל” אומרים: “One hundred shares of Intel preferred stock”

 •  הכינויים פר – Bull, ודוב – Bear מסמלים את המשקיע האופטימי והמשקיע הפסימי בהתאמה. הפרים – Bulls מאמינים בעליית מחירי המניות. והדובים – Bears מצפים לירידות. בהתאם לכך נהוג לכנות תקופות של עליות מחירים בשוק בכינוי “שוק פרים” – Bull Market, ותקופות של ירידות מחירים בשוק בכינוי “שוק דובים” – Bear Market.
 • שער ה-Bid של מניה הוא שער הקנייה, כלומר המחיר שבו מוכן צד כלשהו לרכוש את המניה. שער ה-Ask של מניה הוא שער המכירה, כלומר המחיר שבו מוכן צד כלשהו למכור את המניה. ההפרש בין שער הקנייה ושער המכירה נקרא Spread.
 • ציטוט של מניה – Quote הוא שער המניה ברגע נתון.
 • מניותיהן של החברות המובילות והמבוססות ביותר נקראות Blue Chips.
 • שווי השוק של חברה נקרא Market Value או Market Capitalization.

נהוג לחלק את החברות לשלוש קטגוריות לפי שווי שוק:

 1. חברות בעלות שווי שוק גדול – מעל 20 מיליארד דולר. קטגוריה זו מכונה: Large Capitalization.
  בקיצור:  Large Cap.
 2. חברות בעלות שווי שוק בינוני – בין 5 ל-20 מיליארד דולר. קטגוריה זו מכונה:  Middle Capitalization.
  בקיצור:  Mid Cap.
 3. חברות בעלות שווי שוק קטן – עד 5 מיליארד דולר. קטגוריה זו מכונה:  Small Capitalization.  
  בקיצור:  Small Cap.
 • מכפיל הרווח נקרא Price Earning Ratio או בקיצור P/E.
 • רכישת מניות בכסף שמקורו באשראי (הלוואה) נקראת Buying on Margin. במקרה שמחיר המניות יורד ובטחונות הלווה אינם מספיקים, המלווה דורש תוספת ביטחון. דרישה זו מכונה Margin Call.
 • מכירה בחסר נקראת Short Selling. סך המניות שהושאלו לצורך מכירה בחסר מתוך כלל המניות של חברה מכונה Short Interest.
 • עסקאות קנייה ומכירה של מניות מבוצעות בבורסה בדרך כלל ביחידות שגודלן כפולות של 100 מניות. עסקאות אלו מכונות Round Lots. עסקאות בכמויות שאינן כפולות של 100 (למשל רכישת 2 מניות או מכירת 7 מניות) מכונות Odd Lots.