קרנות הנאמנות הראשונות הוקמו בארה”ב בשנות השלושים של המאה ה-20 ומאז הפופולריות שלהן הלכה וגדלה בהתמדה. בשנות ה-80 וה-90 הפכו קרנות הנאמנות לכלי המרכזי שבאמצעותו משקיע הציבור האמריקאי בשוק ההון ובעיקר בשוק המניות.

הנתונים הבאים מעידים על הצלחתן של קרנות הנאמנות:

  • בסוף שנת 1980 היו בארה”ב 564 קרנות נאמנות שסך נכסיהן עמד על 134 מיליארד דולר.
  •  שנת 2001 היו בארה”ב 8307 קרנות נאמנות שסך נכסיהן עמד על כ-7 טריליון דולר.

דיאגרמה 31 מציגה את התפתחות היקף הנכסים של קרנות הנאמנות מאז 1980.

דיאגרמה 31

התפתחות היקף נכסי קרנות הנאמנות בארה”ב מאז 1980 (מיליארדי דולר)

במקביל לגידול המשמעותי בנכסי קרנות הנאמנות נרשם גידול ניכר במספר קרנות הנאמנות הפועלות בשוק כפי שניתן לראות בדיאגרמה 32. 

דיאגרמה 32

התפתחות מספר קרנות הנאמנות בארה”ב מאז 1980

התפתחות מספר קרנות הנאמנות בארה"ב מאז 1980

כיום פועלות בארה”ב יותר מ-8,000 קרנות נאמנות מסוגים שונים. המגוון הרחב של קרנות הנאמנות מאפשר למשקיע לבחור קרן שתתאים במדויק לדרישותיו הספציפיות, אולם מאידך, בעקבות הריבוי במספר הקרנות הפך תהליך מציאת הקרן המתאימה למורכב יותר מבעבר.

רוב קרנות הנאמנות מנוהלות ע”י חברות שתחום התמחותן הוא ניהול קרנות נאמנות. החברות הגדולות לניהול קרנות מציעות לציבור מגוון של קרנות בכל אפיקי ההשקעה. לצד חברות אלו, גם בנקים ובנקי השקעות מציעים לציבור קרנות נאמנות.

להלן מספר דוגמאות של מנהלי קרנות נאמנות גדולים:

חברות לניהול קרנות

  • Fidelity Investments
  • T. Rowe Price Group
  • Vanguard Group
  • Putnam Funds

בנקים ובנקי השקעות המציעים קרנות נאמנות

  • Merrill Lynch & Company
  • Wells Fargo & Company
  • Morgan Stanley
  • Citigroup

בהמשך הפרק נביא סקירה מקיפה של הגופים המובילים בתחום ניהול קרנות נאמנות ומגוון הקרנות שהם מציעים.