ניתוח האסטרטגיות בספר מתייחס רק לשתי נקודות זמן: מועד רכישת האסטרטגיה (מועד א') ומועד פקיעת האסטרטגיה (מועד ב').

אך לאסטרטגיות יש “חיים” גם בין שני המועדים.

שוויה של כל אסטרטגיה יכול לעלות או לרדת, במהלך התקופה, ובהתאם לגרום לנו רווח או הפסד.

את מרכיבי האסטרטגיה ניתן למכור בכל עת בבורסה ובמקרים רבים אף מומלץ לעשות כך. שכן לפעמים השוק מעניק שווי רב לאסטרטגיה וכדאי לממש רווח, ולפעמים השוק “מכה” באסטרטגיה ורצוי לצמצם את ההפסד.

ניתוח התנהגות האסטרטגיות בין המועדים (ובעיקר מרכיב האופציות בהן) מתאים לספר למתקדמים וייתכן שבעתיד נרחיב בנושא.

במסגרת ספר זה נציין רק שמחירי האופציות המרכיבות את האסטרטגיה מושפעות במהלך התקופה מהגורמים הבאים:

  1. רמת מדד המעו”ף.
  2. רמת אי הוודאות לגבי התפתחות מדד המעו”ף. זו באה לביטוי בתנודתיות המדד. ככל שהמדד תנודתי יותר כך עולים מחירי האופציות. הן ה-Call והן ה-Put.
  3. שינויים בריבית במשק.