כל אופציה מאפשרת לנו לבצע “עיסקה” במועד פקיעת האופציה.
באופציות Call העיסקה היא לקנות את מדד המעו”ף במחיר המימוש (שנקבע מראש) ולמכור אותו במחיר השוק, שהוא מחיר נכס הבסיס (דוגמאות בהמשך).
באופציות Put העיסקה היא לקנות את מדד המעו”ף במחיר השוק ולמכור אותו (במועד מימוש האופציה) במחיר המימוש.
אנו נבצע את העיסקאות הנ”ל רק אם נוכל לקנות בזול ולמכור ביוקר.

כדאיות ביצוע העיסקה מושפעת משני נתונים בלבד:

  1. מחיר נכס הבסיס.
  2. מחיר המימוש.

דוגמאות: בחישובי הרווח בדוגמאות להלן התעלמנו ממחיר הקניה של האופציה. כדי לקבל את הרווח נטו צריך להפחית מהרווח, המתקבל בחישובים להלן, את המחיר ששילמנו עבור קניית האופציה.

1. אופציית Call:

בידינו אופציית C360May והמדד בסוף מאי הגיע ל-380 נקודות. במצב זה כדאי לנו לממש את האופציה. הרווח שלנו יהיה 2,000 ש”ח כפי שמתקבל מהחישוב הבא:

מחיר נכס הבסיס (מחיר מכירה) 38,000 ש”ח מדד המעוף * 100 ש”ח
(-)
מחיר המימוש (מחיר קניה) 36,000 ש”ח (מינוס) מדד המימוש * 100 ש”ח
רווח   2,000  ש”ח

2. אופציית Put:

בידינו אופציית P370May והמדד בסוף מאי הגיע ל-360 נקודות. גם במקרה זה כדאי לנו לממש את האופציה. הרווח שלנו יהיה 1,000 ש”ח כפי שמתקבל מהחישוב הבא:

מחיר המימוש (מחיר מכירה) 37,000 ש”ח מדד המימוש * 100 ש”ח
(-)
מחיר נכס הבסיס (מחיר קניה) 36,000 ש”ח (מינוס) מדד המעו”ף * 100 ש”ח
רווח   1,000  ש”ח