חברת Fidelity היא מנהלת קרנות הנאמנות הגדולה בארה”ב ומציעה מגוון של יותר מ- 100 קרנות שונות המכסות את כל האפיקים וסגנונות ההשקעה האפשריים.

בחמשת העמודים הבאים מופיע פירוט כל הקרנות אותן מציעה Fidelity. פירוט זה מוצג כאן כדי להמחיש את המבחר הרחב העומד בפני המשקיעים בקרנות נאמנות.

קרנות Fidelity ממויינות כדלהלן:

 1. קרנות מנייתיות
  קרנות צמיחה
  קרנות צמיחה והכנסה
  קרנות בינלאומיות
  קרנות סקטור
  קרנות אינדקס
 2. קרנות מעורבות
 3. קרנות אג”ח
  קרנות ממשלתיות
  קרנות קונצרניות
  קרנות מוניציפליות
 4. קרנות שוק הכסף

קרנות מנייתיות

קרנות צמיחה קרנות צמיחה והכנסה
Fidelity Aggressive Growth Fund  Fidelity Balanced Fund
Fidelity Blue Chip Growth Fund  Fidelity Convertible Securities Fund
Fidelity Capital Appreciation Fund Fidelity Equity-Income Fund
Fidelity Contrafund Fidelity Fund  Fidelity Equity-Income II Fund
Fidelity Contraband II Fidelity Fund
Fidelity Disciplined Equity Fund Fidelity Growth & Income Portfolio
Fidelity Dividend Growth Fund Fidelity Growth & Income II Portfolio
Fidelity Export & Multinational Fund Fidelity Puritan Fund
Fidelity Fifty  Fidelity Real EstateIncome Fund
Fidelity Focused Stock Fund  Fidelity Real Estate Investment Portfolio
Fidelity Growth Company Fund  Fidelity Utilities Fund
 Fidelity Independence Fund
Fidelity Large Cap Stock Fund קרנות בינלאומיות 
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
Fidelity Low-Priced Stock Fund  Fidelity Aggressive International Fund
Fidelity Magellan Fund  Fidelity Diversified International Fund
Fidelity Mid-Cap Stock Fund  Fidelity Global Balanced Fund
Fidelity New Millennium Fund  Fidelity International Growth & Income Fund
Fidelity OTC Portfolio  Fidelity International Small Cap Fund
Fidelity Small Cap Independence Fund Fidelity Overseas Fund
Fidelity Small Cap Retirement Fund Fidelity Worldwide Fund
Fidelity Small Cap Stock Fund Fidelity Canada Fund
Fidelity Stock Selector  Fidelity China Region Fund
Fidelity Structured Large Cap Growth Fund  Fidelity Europe Capital Appreciation Fund
Fidelity Structured Large Cap Value Fund Fidelity Europe Fund
Fidelity Japan Fund Fidelity Structured Mid Cap Growth Fund
Fidelity Structured Mid Cap Value Fund Fidelity Japan Smaller Companies Fund
Fidelity Trend Fund Fidelity Nordic Fund
Fidelity Value Discovery Fund  Fidelity Pacific Basin Fund
Fidelity Value Fund Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Value Strategies Fund  Fidelity Latin America Fund
Fidelity Southeast Asia Fund
קרנות סקטור קרנות אינדקס
Fidelity Select Air Transportation Portfolio Fidelity Four-in-One Index Fund
Fidelity Select Automotive Portfolio  Fidelity U.S. Bond Index Fund
Fidelity Select Banking Portfolio Spartan 500 Index Fund
Fidelity Select Brokerage & Investment Management  Spartan Extended Market Index Fund
Fidelity Select Business Services & Outsourcing Portfolio Spartan Total Market Index Fund
Fidelity Select Chemicals Portfolio Spartan Total Market Index Fund
Fidelity Select Computers Portfolio  Spartan U.S. Equity Index Fund
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Fidelity Select Consumer Industries Portfolio
Fidelity Select Cyclical Industries Portfolio
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
Fidelity Select Developing Communications Portfolio
Fidelity Select Electronics Portfolio
Fidelity Select Energy Portfolio
Fidelity Select Energy Service Portfolio
Fidelity Select Environmental Portfolio
Fidelity Select Financial Services Portfolio
Fidelity Select Food & Agriculture Portfolio
Fidelity Select Gold Portfolio
Fidelity Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Home Finance Portfolio
Fidelity Select Industrial Equipment Portfolio
Fidelity Select Industrial Materials Portfolio
Fidelity Select Insurance Portfolio
Fidelity Select Leisure Portfolio
Fidelity Select Medical Delivery Portfolio
Fidelity Select Medical Equipment & Systems Portfolio
Fidelity Select Money Market Portfolio
Fidelity Select Multimedia Portfolio
Fidelity Select Natural Gas Portfolio
Fidelity Select Natural Resources Portfolio
Fidelity Select Networking & Infrastructure Portfolio
Fidelity Select Paper & Forest Products Portfolio
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
Fidelity Select Relating Portfolio
Fidelity Select Software & Computer Services Portfolio
Fidelity Select Technology Portfolio
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
Fidelity Select Transportation Portfolio
Fidelity Select Utilities Growth Portfolio
Fidelity Select Wireless Portfolio
קרנות מעורבות
Fidelity Asset Manager
Fidelity Asset Manager: Income
Fidelity Asset Manager: Aggressive
Fidelity Asset Manager: Growth
קרנות אג”חיות
קרנות ממשלתיות

קרנות מוניציפליות

Fidelity Ginnie Mae Fund  Spartan Intermediate Municipal Income Fund
Fidelity Government Income Fund  Spartan Municipal Income Fund
Fidelity Inflation-Protected Bond Fund  Spartan Short-Intermediate Municipal Income Fund
Fidelity Intermediate Government Income Fund Spartan Tax-Free Bond Fund
Fidelity Mortgage securities Fund Spartan Arizona Municipal Income Fund
Spartan Government Income Fund Spartan California Municipal Income Fund
Spartan Connecticut Municipal Income Fund
קרנות קונצרניות Spartan Florida Municipal Income Fund
Spartan Maryland Municipal Income Fund
Fidelity Capital & Income Fund Spartan Massachusetts Municipal Income Fund
Fidelity Floating Rate High Income Fund Spartan Michigan Municipal Income Fund
Fidelity High Income Fund Spartan Minnesota Municipal Income Fund
Fidelity Intermediate Bond Fund Spartan New Jersey Municipal Income Fund
Fidelity Investment Grade Bond Fund Spartan New York Municipal Income Fund
Fidelity Short-Term Bond Fund  Spartan Ohio Municipal Income Fund
Fidelity strategic Income Fund Spartan Pennsylvania Municipal Income Fund
Fidelity Target Timeline 2003
 Fidelity Total Bond Fund
Fidelity Ultra-Short Bond Fund
Spartan Investment grade Bond Fund
Fidelity New Markets Income Fund
קרנות שוק הכסף
Fidelity Cash Reserves
Fidelity Money Market Trust: Retirement Government Money Market portfolio
Fidelity Money Market Trust: Retirement Money Market portfolio
Fidelity U.S. Government Reserves
Spartan Money Market Fund
Spartan U.S. Government Money Market Fund
Spartan U.S. Treasury Money Market Fund
Fidelity Municipal Money Market Fund
Fidelity Tax-Free Money Market
Spartan Municipal Money Fund
Fidelity Arizona Municipal Money Market Fund
Fidelity California Municipal Money Market Fund
Fidelity Connecticut Municipal Money Market Fund
Fidelity Florida Municipal Money Market Fund
Fidelity Michigan Municipal Money Market Fund
Fidelity New Jersey Municipal Money Market Fund
Fidelity New York Municipal Money Market Fund
Fidelity Ohio Municipal Money Market Fund
Spartan California Municipal Money Market Fund
Spartan Massachusetts Municipal Money Market Fund
Spartan New Jersey Municipal Money Market Fund
Spartan New York Municipal Money Market Fund